środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachetki z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty PVC na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady Winylowe na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz